ONKOLOJİK BİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987/1993-1994 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Biyoloji Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans veya Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans mezunu olmak
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. UĞUR GEZER

Vizyon

Kanserin biyolojik temellerinin açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunan, kanserin araştırmalarında güncel teknikleri üst düzeyde kullanabilen, nitelikli mezunları ile uluslararası kabul gören bir program olmak.

Misyon

Programın misyonu, kanserin biyolojik ve immünolojik temelleri konusunda gerekli bilgiye sahip, bu bilgileri kanseri araştırmalarında uygulamaya aktarabilen donanımlı ve nitelikli bilim adamları yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.