FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1999-2000 Düzey Yükseklisans
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Lisans eğitimini tamamlayan fizyoterapistler programa kabul edilir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Doç. Dr. GÖKŞEN KURAN

Vizyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili bilgi ve becerisi yüksek, ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel projelerde yeralan, mesleğini çağdaş ve dünyaca örnek alınan ülkeler seviyesine çıkmasına katkıda bulunacak lider, katılımcı, araştırmacı, takım çalışmasına uygun, sorgulayıcı, mesleğinde övünç duyulacak akademik fizyoterapistler yetiştirmektir.

Misyon

Edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda analiz ve sentez yapabilme yeteneğini kullanarak toplum sağlığı ve koruyucu rehabilitasyon konusunda sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlayan, alanıyla ilgili projelerde yer alan bilimsel ve sosyal içerikli multi disipliner çalışmaya uygun, yaratıcı, bağımsız düşünenen bilim insanları yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.