GENETİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1995 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7-72-721 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar 1.Biyoloji 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. Biyokimya 4. Diş Hekimliği 5. Eczacılık 6. Tıbbi Biyolojik Bilimler 7. Genetik ve Biyomühendislik 8. Tıp Fakültesi
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. BURÇAK VURAL

Vizyon

Genetik alanında Türkiye’ de öncü, dünyada saygın bilim insanları yetiştirmek.

Misyon

Genetik Alanında bilime ve insan sağlığına katkıda bulunmak amacı ile çağdaş teknolojileri kullanarak araştırma yapmak ve eğitim vermektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.