HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2008-2009 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,Spor ve Spor Eğitimi Bölümleri, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü,Tıp Fakültesi,\r\nFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi mezunu öğrencileri
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük ve Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi mezunları (şartlı), Tıp Fakültesi mezunları (şartlı) diploma programına iştirak edebilirler. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Yönetim Bölümü mezunları şartlı olarak programa katılabilirler.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Doç. Dr. MEHMET ÖZTÜRK

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü (tercih edilen bir program olmak) bir kurum olmak.

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü,Spor ve Spor Eğitimi Bölümleri, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü,Tıp Fakültesi,\r\nFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi mezunu öğrencileri

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.