EBELİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2008 Düzey Yüksek lisans
ISCED Kodu 7-72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 6
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim Hemşirelik Lisans Mezunları için bir yarıyıl mesleki hazırlık eğitimi
Kabul Koşulları 2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen İstanbul Üniversitesi lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde öğrenci kabulü için Madde 9 koşulları aynen geçerlidir.Bu programa; Ebelik Bölümü lisans mezunları doğrudan, Hemşirelik lisans mezunları Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilecektir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Ebelik Lisans mezunları, Hemşirelik lisans mezunları Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilecektir.
İş Birliği Diğer birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. işbirliği olanakları bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Diğer birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. gerçekleşmiş işbirlikleri yoktur.
Program Başkanı Prof. Dr. GÜLÜMSER DOLGUN

Vizyon

Türkiye yüksek öğretim yeterlilikler çerçevesinde ebelikle ilgili yeterli bilgi, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, öğrenme /öğretme, iletişim ve alanına özgü yetkinlikler kazanmış ebeler yetiştirmek.

Misyon

Ebelikte akademisyen ve uzman ebe yetiştirmek.

Kabul Koşulları

2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen İstanbul Üniversitesi lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde öğrenci kabulü için Madde 9 koşulları aynen geçerlidir.Bu programa; Ebelik Bölümü lisans mezunları doğrudan, Hemşirelik lisans mezunları Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilecektir.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.