ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu ISCED 97 (FOET 99) göre 62 Tarım, Orman ve Su Ürünleri Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 40
Yabancı Dil İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; programa kabul için Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfı eğitimi alırlar. Hazırlık Eğitimi sonunda program için istenen dil notunu sağlamak zorundadırlar.
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Orman Mühendisliği Lisans Programından mezun olan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmayacaktır. Buna karşın; Çalışma konularına bağlı olarak, Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Harita ve/veya Geomatik Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, İşletme, Hukuk, Moleküler Biyolojisi ve Genetik, Jeoloji, Meteoroloji Mühendisliği, Coğrafya, Arkeoloji, Toprak ve Bitki Beslenme,Şehir ve Bölge Planlama, Jeofizik, Maden mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler için hazırlık programı uygulanacaktır.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Akademik kadrosu, bilimsel araştırmaları ve eğitim kalitesi ile Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitiminde lider olmaktır.

Misyon

Orman Mühendisliği lisans bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmiş, derinleştirmiş, uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinerarası etkileşimi kavramış mezunlarıyla Yüksek Lisans eğitimine, bilime, ormancık ve ilgili alanlar ile topluma katkı sağlamaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.