ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Düzey
ISCED Kodu 62 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; programa kabul için Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfı eğitimi alırlar. Hazırlık Eğitimi sonunda program için istenen dil notunu sağlamak zorundadırlar.
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Orman Endüstri Mühendisliği bölümü dışında diğer tüm alanlardan başvuran adaylardan Bilimsel Hazırlık Programı istenmektedir.
İş Birliği Bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Akademik kadrosu, bilimsel araştırmaları ve eğitim kalitesi ile Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitiminde lider olmak.

Misyon

Lisans bilgilerini, Orman Endüstri Mühendisliği uzmanlık düzeyinde geliştirmiş, derinleştirmiş, uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinerarası etkileşimi kavramış mezunlarıyla Yüksek Lisans eğitimine, bilime, orman endüstrisine ve topluma katkı sağlamaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.