SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1999-2000 Eğitim-öğretim yılı Düzey Lisans
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 52
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYM tarafından yapılan Y-YGS/ Y-LYS TM-2 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yüksek lisans ve doktora programları aktif halde eğitimi sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora programına fakültenin diğer programlarından da öğrenci alınması üzerine planlama yapılmıştır. Ayrıca lisansüstü eğitim programlarına paralel olarak yurtdışından eğitim kurumları ile işbirliği yapılması öngörülmektedir.
İş Birliği Olan Fakültemizin diğer birimleriyle çift anadal ve yandal olanakları vardır.
Program Başkanı Prof. Dr. İRFAN BAŞKURT

Vizyon

Programımızın vizyonu; Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında yetişen öğretmenlerin çağdaş bilim ve öğretim alanlarında gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarının donanım ve özellikleriyle bütünleşen ve hatta onlardan daha ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranışlarla üniversitemizi ve Türkiye’yi temsil eder hale gelmelerini sağlamak. Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu ilköğretim birinci kademe alanındaki bilimsel bilgi birikimini oluşturmak. Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgi ve becerileri iyi değerlendirebilen ve gelişmelere yön veren öncü bir program olmak.

Misyon

Programımızın misyonu; Sınıf Öğretmenliği alanındaki üretimlerinin öğretimi alanlarında Türkiye’nin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu ilköğretim I. Kademe okullarında öğrencileri eğitecek, topluma rehber olacak, onların birbirleriyle aralarında sağlıklı ilişkiler kurma ve geliştirmelerine katkı sağlayacak öğretmenler ve ayrıca bu hususları akıl ve bilim ilkeleriyle irdeleyen üniversitemiz ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademisyenler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Y-YGS/ Y-LYS TM-2 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak programa kabul edilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.