TIP BİLİMLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Tıp Doktoru olma, Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olma, Veteriner hekim olma veya Diş hekimi olma şartlarından birini karşılamak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya YÖKDİL sınavından geçerli notu almış olmak.Başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programına almaları zorunludur.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Adli Tıp alanında bilgi üreten başlıca program olmayı ve uygulamacılar için rehber program olma özelliğini her geçen gün güçlendirmeyi hedefler.

Misyon

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında eğitim, bilimsel araştırma ve hizmet alanında yetkin hizmet sunabilecek uzmanlaşmış kişiler yetiştirir. Ulusal ve uluslar arası bilimsel gelişmeye katkı sunar. Adli Tıp ve Adli Bilimler konularında bilirkişilik hizmetlerini yerine getirecek bir akademik yapılanmanın devamını mümkün kılar..

Kabul Koşulları

Tıp Doktoru olma, Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olma, Veteriner hekim olma veya Diş hekimi olma şartlarından birini karşılamak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya YÖKDİL sınavından geçerli notu almış olmak.Başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programına almaları zorunludur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.