FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 6.64-641 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Veteriner veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. MURAT YILDIRIM

Vizyon

Çağdaş ve nitelikli veteriner farmakoloji ve toksikoloji eğitimi veren, veteriner farmakoloji ve toksikoloji alanında bilimsel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştiren, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik altyapı ve yetkin akademisyen kadrosuna sahip eğitim ve araştırma birimi olmak

Misyon

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun olarak yaşama geçirilmesini sağlamak, hekimliğimizde akılcı ilaç tedavisinin gelişimine katkıda bulunmak. Toplum sağlığına duyarlı, uluslar arası nitelikte öğrenme ve öğretmeyi bilen, veteriner ilaç sanayinde Ar-Ge bölümlerini yönetebilecek veteriner farmakolog ve toksikologlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.