BİLİM TARİHİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Diploma Programının Açlışı: 2009-2010 / Eğitime Başladığı Akademik Yıl: 2011-2012 Düzey
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 2 - Temel Alan Kodu: 22 - 225 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları ÖSYS'de TM-2 Puan türünden yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği Diğer birimlerin Diploma Programlarıyla Çift Anadal, Yandal olanağı vardır.
İş Birliği Olan Lisans Programımız 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında gerçekleşmiş herhangi bir işbirliği bulunmamakla birlikte bölümümüzün çift anadal, yandal vb. olanaklar bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. AYŞE FEZA GÜNERGUN

Vizyon

Ülkelerin gelişmesinde bilim ve teknolojinin tarih boyunca birinci derecede etkili olduğu göz önüne alınarak, bilim tarihi bilincine sahip, ileride ülkemizin bilim politikası çalışmalarına katkıda bulunabilecek, ülkemizin bilim ve teknoloji mirasını inceleyebilecek, değerlendirebilecek ve koruma çalışmalarına katılabilecek bireyler yetiştirmek.

Misyon

Bilim ve teknoloji tarihi çalışmalarını yapacak, genç nesillerin bilime ilgisini artırmak için bilimin popülerleştirilmesi ile ilgili etkinliklere birinci derecede katkıda bulunabilecek lisans eğitimi almış bireyler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSYS'de TM-2 Puan türünden yeterli puanı almak.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.