İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1990/1990-1991 Düzey Lisans
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 80
Yabancı Dil (% 30 İngilizce) Üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavını geçemeyen öğrenciler Üniversitemizde açılan hazırlık sınıfını geçmiş olmalıdır.
Mesleki Eğitim -
Kabul Koşulları ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF-4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği Her yıl bölüm kurulunca belirlenen bölümlerden olmak kaydıyla çift anadal ve yandal öğrencileri kabul edilir.
İş Birliği Olan Yan dal işbirliği: Mühendislik Fakültesinde; Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Çift anadal işbirliği: Mühendislik Fakültesinde; Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Program Başkanı

Vizyon

Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, sahip olduğumuz akademik kadro, sektörel ve bilimsel araştırmalarımız ile ülkenin en güçlü inşaat mühendisliği bölümlerinden birisi olmak.

Misyon

Uluslararası standartlarda eğitim vererek, düşünmeye ve irdelemeye yatkın, donanımlı, saygın inşaat mühendisleri yetiştirmek; özgün araştırmalar yaparak, bilime, endüstriye ve topluma katkı sağlamaktır.

Kabul Koşulları

ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF-4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.