ENFORMATİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

• En az 8 ders ve seminer dâhil olmak üzere derslerden en az 60 AKTS kredi, • En az 120, en fazla 180 AKTS kredi değerinde, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler. • ALES’ten en az 80, ÜDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS krediyi iki yarıyılda, yeterlik sınavını üçüncü yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç dördüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans mezunları, doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altıncı yarıyıl sonunda 180 AKTS tamamlayarak mezun olabilirler. • TOPLAM AKTS KREDİSİ= 3 Yıl x 60 AKTS = 180 • TOPLAM AKTS KREDİSİ= 4 Yıl x 60 AKTS = 240

Ünvan

Enformatik programında Doktor

İstihdam

Mezunlar üniversitelerde, bilişim sektöründe, ulusal ve uluslararası işletmelerde bilişim uzmanı ve yönetici olarak çalışabileceklerdir. Meslek örgütlerine göre bu alanda yetişmiş yaklaşık 85.000 kalifiye eleman açığı bulunmaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.