GAZETECİLİK, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1. Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2. Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplumsal işlevini derinlemesine kavrar. 3. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 4. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerini ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5. İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir. 6. Bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel, imge gibi farklı bileşimler olarak yapılandırabilir. 7. İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 8. Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslar arası düzeydeki düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayabilir. 9. Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir. 10. Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir.

Beceri

Beceri: 1. Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır. 3. Haberi, iletişim mesleği, dinleyici kitlesi ve hizmet edilen amaç için uygun şekil ve biçimlerde doğru ve açık bir şekilde yazabilir. 4. yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.

Yetkinlik

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler: 1. Haber içeriğinin yerel, ulusal ve uluslararası alandaki etkilerini analiz edip kritik gözle değerlendirebilir. 2. Gazetecilikte bilgi ve haber kaynaklarını bulmak ve değerlendirmek için araştırma yöntemlerini kullanabilir, elde ettiği bilgiyi mesleğine uygun olarak değerlendirir. 3. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerin, ve yayın politikalarını değerlendirebilir. 4. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 5. Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varır, ayırt eder ve bunlara karşı duyarlı davranır.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.