İLK YARDIM

Yeterlilik İlişkisi

Program Yeterlilik Puan
Yaşlı bakım alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, faaliyet ve fonksiyonları bilmek ve kullanabilmek. 0
Hizmet sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olmak, değişen verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilmek. 0
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek üçüncü kişilerle paylaşabilmek. 0
Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek. 0
Yaşlı bakım Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip olmak. 0
Sorumluluk sahibi olmak. 0
Etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 0

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.