BİLGİ, İKTİDAR VE SOSYAL TEORİ

Yeterlilik İlişkisi

Program Yeterlilik Puan
Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip eder, bu bilgileri uzman düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar yapabilir. 0
Sosyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanın ilgili olduğu disiplinler ile ilişkilendirebilir, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bu bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir. 0
Sosyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunabilir. 0
Sosyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçebilir ve kuram ile uygulama arasında bağ kurabilir. 0
Sosyoloji doktora eğitiminin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilir, bilgi teknolojilerini kullanarak araştırmalardan elde edilen verileri çözümleyebilir ve bilgiye erişmek için veri tabanlarından ve diğer bilgi kaynaklarından etkin olarak yararlanabilir. 0
Elde edilen araştırma sonuçlarını sosyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceri ile raporlayabilir ve muhatapları tarafından doğru anlaşılacak şekilde yazılı ve sözlü aktarabilir. 0
Yaşam boyu öğrenme ilkesinin gereği olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izler ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 0
Toplumsal ve mesleki etik değerler konusunda farkındalığa sahiptir. 0

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.