CUMHURİYET VE BİLİM SEMİNERİ

Yeterlilik İlişkisi

Program Yeterlilik Puan
Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerine sahip olmak 5
Alanıyla ilgili temel kavram ve kuramları özümseme, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgiye sahip olmak 5
Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olmak 3
Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olmak 3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanabilmek 3
Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmak 3
Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmede ekip kurabilmek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek 3
Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek 5
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve bu gereksinimleri karşılayabilmek 4
Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilme, karşıt görüşlerini savunabilmek 5
Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilmek 4
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilmek 5
Bir kaynak dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşabilmek 2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olmak 2

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.