İKTİSADA GİRİŞ I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İktisat Biliminin Tanımı-İktisadi Faaliyetin Niteliği -İktisadi Faaliyet Çeşitleri-İktisadi Faaliyet Analizi İktisat Biliminin Uğraştığı Başlıca Konular-Ekonomik Sistemler-Fiyat Mekanizması
2 Talep Esnekliği-Nokta Esnekliği-Yay Esnekliği-Çapraz Esneklik-Gelir Esnekliği-Arz Kavramı-Arz Fonksiyonu Arz Eğrisi Üzerinde Kaymalar
3 Arz Esnekliği-Piyasa Dengesi-Tüketici Ve Üretici Rantı-Karaborsa Fiyatı-King Kanunu-Örümcek Ağı
4 Kardinalfayda Yaklaşımı-Fayda, Toplam Fayda-Marjinal Fayda-Ordinal Fayda Yaklaşımı-Kayıtsızlık Eğrileri - Bütçe Doğrusu
5 Üretim Faktörleri-Üretim Fonksiyonu-Azalan Verim Kanunu-Eş-Ürün Eğrileri-Eş-Maliyet Doğruları - Üretici Dengesi-Genişleme Yolu
6 Üretim Maliyetleri-Kısa Dönem Maliyet Eğrileri-Uzun Dönem Maliyet Eğrileri-Ölçek Ekonomileri - İçsel Ekonomiler-Dışsal Ekonomiler-Piyasa Dengesi
7 Tam Rekabet Piyasaları-Tam Rekabet Koşulları-Firma Gelirleri-Kısa Dönem Firma Dengesi-Uzun Dönemde Firma Ve Endüstri Dengesi-Monopol Piyasaları
8 Monopolcü Firma Gelirleri-Monopol Piyasalarında Denge Durumu-Monopolde Fiyat Farklılaştırması - Monopson Piyasası-Çift Yanlı Monopol-İkili Monopol-Bilateral Monopol
9 Düopol Piyasaları-Oligopol Piyasaları-Anlaşmalı Oligopoller –Karteller-Monopollü Rekabet Piyasalar
10 Faktör Talebi-Faktör Kullanım Kararını Etkileyen Unsurlar-Faktör Arzı-Faktör Piyasasında Fiyatın oluşumu
11 Tam Rekabet Koşullarında Denge-Monopson Koşullarında Denge-Monopol Koşullarında Denge-Bilateral Monopol Koşullarında Denge-Emeğin Geliri – Ücret-Emek Arzı
12 Tam Rekabet Piyasalarında Ücretin Belirlenmesi-Emek Piyasasında Monopson-Bilateral Monopol- Hicks Analizi-Ücret Farklılıklarının Nedenleri-Asgari Ücret
13 Sermaye- Sermaye Arzı- Sermaye Talebi- Sermaye Birikimi- Faiz- Faiz Teorileri- Faiz Oranının Belirlenmesi
14 Rant-Girişimci-Kâr Teorileri-Gelir Dağılımı-Lorenz Eğrisi-Gini Katsayası

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.