SANAT SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Sanat ile sosyoloji arasındaki ilişki. Sosyolojinin konusu olarak sanat.
3 Toplum bilincinin çeşitli biçimleri ve sanat.
4 Toplum kimliği ve sanat ilişkisi.
5 Toplum kimliğinin bir ifadesi olarak Türk müziği.
6 Doğu müziği ile Batı müziği arasındaki ayrımlar.
7 Türk Müziğinde değişme ve bozulma ile toplum kimliği arasındaki ilişki.Arabesk Müzik
8 Toplum gerçeği ve roman gerçeği. Türk romanında oryantalistleşme ve yabancılaşma.
9 Kemal Tahir ve Türk romanı.
10 Türk sosyolojisinin sanattan ve edebiyattan faydalanma biçimi.
11 Toplumsal gerçeklik bağlamında roman, köy, şehir ve tarihi romanlar
12 Günümüz sosyolojisi tartışmaları ve sanat ilişkisi.
13 Günümüz sosyolojisi tartışmaları ve sanat ilişkisi.
14 Genel Değerlendirme

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.