İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş ve metodoloji
2 Klasik öncesi okullara bir bakış
3 Merkantilist okul: ana ilkeleri ve eleştirisi
4 İlk Merkantilist düşünürler: Thomas Mun ve Sir William Petty
5 Klasiklerin öncüleri: David Hume ve Richard Cantillon
6 Fizyokratik okul : ana ilkeler ve eleştirisi
7 Quesnay ve Ekonomik Tablosu
8 Klasik okula bir bakış: tarihçe, ana ilkeler, katkılar ve yorumlar
9 Adam Smith ve Ulusların Zenginliği
10 Adam Smith’in emek-değer teorisi, bölüşüm teorisi ve büyüme teorisi
11 Thomas Malthus: Nüfus teorisi ve bolluk piyasaları teorisi
12 David Ricardo: Rant teorisi, mübadele teorisi ve nispi fiyatlar teorisi
13 David Ricardo: Bölüşüm teorisi ve politika analizi
14 Diğer klasikler ve John Stuart Mill ve katkıları

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.