TÜRK TOPLUM TARİHİ VE BATICILAŞMA

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Batı uygarlığının ortaya çıkışı.
2 Batıda ilk uygarlık merkezi olarak Yunanlılık.
3 Roma dünya egemenliği ve Doğu Batı çatışması.
4 Roma dünya egemenliğinin yıkılması ve Orta Çağ.
5 Orta Çağda Batının iki farklı örgütlenmesi, feodalizm ve Bizans.
6 Osmanlılık, İstanbulun fethi ve Osmanlı dünya egemenliği.
7 Ara Sınav
8 Osmanlı dünya egemenliği dışında Batıda yeni arayışlar.
9 Batı üstünlğü ve geleneksel Doğu.
10 Batı yayılmacılığı ve batıcılaşma biçimleri.
11 Doğu toplumlarında batıcılaşma ve toplumsal değişme
12 Türk toplumunda batıcılaşma deneyimleri.
13 Türk Toplumunun Batıcılaşma karşısında aldığı biçim.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.