BİLGİ, İKTİDAR VE SOSYAL TEORİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş: Modern Toplumda Bilgi,İktidar ve Toplumsal Kuram’a Dair
2 Peter Winchve Post-Wittgensteincı Sosyal Bilim Felsefesi
3 Susan Hekman ve Sosyal Bilginin Yorumlayıcı Kökenleri
4 Felsefi Bir Eleştiri Nesnesi Olarak Bilim: Husserl ve Heidegger
5 M. Zimmerman: Gündelik Yaşam ve Teknolojinin Metafiziği
6 M. Zimmerman: Gündelik Yaşam ve Teknolojinin Metafiziği
7 G. Bachelard: Bilimsel Zihnin Kolektif Temelleri
8 G. Bachelard: Bilimsel Zihnin Kolektif Temelleri
9 Althusser: İdeoloji, Bilim ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi
10 Foucault: Episteme, Dispositif ve Bio-İktidar
11 Bourdieu. Bilimsel Alanın Oluşumu
12 Bourdieu. Bilimsel Alanın Oluşumu
13 G. Agamben: Hukuk, Bilgi ve İktidar
14 Dönemin Genel Değerlendirmesi

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.