KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sokrates'in felsefi bir figür olarak belirişi ve farklı Sokrates algıları
2 Sofist kimdir? Klasik Yunan toplumunda "Sofist"e dair izlenimlerin farklılıkları
3 Sofistler'in ortaya attığı dil sorunları: Prodikos'ta adların doğruluğu sorunu
4 Sofistler'in ortaya attığı varlık sorunları: Gorgias'ta varlığın ispatlanamazlığı
5 Sofistler'in ortaya attığı bilgi sorunları: Protagoras'ta ölçütün göreceliği
6 Platon'un erken dönem diyaloglarında düşün sorunları: Apologia Sôkratous, Kritôn, Euthyphrôn, Lakhês, Lysis, Kharmidês, Hippias Meizôn, Hippias Elattôn, Ion
7 Platon'un diyaloglarında Sofist hareketine karşı mücadelesi: Protagoras, Menôn, Euthydêmos, Gorgias, Meneksênos
8 Platon'un olgunluk dönemindeki düşün sorunları: Phaidôn, Symposion, Phaidros ve Politeia
9 Platon'un geç dönem diyaloglarındaki düşün sorunları: Kratylos, Parmenides, Theaitetos, Sophist, Politikos, Philêbos, Timaios, Kritias ve Nomoi
10 Aristoteles'te Mantık ve Mantık külliyatının etkisi: Organon
11 Aristoteles'te Doğa Felsefesi'nin aktarımı ve yeniden inşası: Physikês Akroaseis, Peri Ouranou, Peri Geneseôs kai Phthoras
12 Aristoteles'te Biyoloji ve Psikoloji sorunlarının ele alınışı: Peri Psykhês, Peri Zôiôn Geneseôs, Ta Peri Ta Zôia Historia, Peri Zôion Moriôn
13 Aristoteles'te Metafizik ve Etik disiplinlerinin merkezi rolü: Ta Meta Physika, Ethika Nikhomakheia, Ethika Eudêmia
14 Aristoteles'te Politika, Retorik ve Poetika'nın temel dayanakları: Politika, Peri Rhêtorikês, Peri Poiêtikês
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.