GÜZEL SANATLAR I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Tarih Öncesi ve Hitit
2 Yunan ve Roma sanatı
3 İstanbul'da Bizans Sanatı
4 Erken İslam Sanatı
5 Selçuklu Dönemi Mimarisi
6 Beylikler Dönemi Mimarisi
7 Osmanlı Mimarisi ( Erken, Klasik, Geç Dönem)
8 Geleneksel Türk El Sanatları
9 Ortaçağ Sanatı
10 İtalya ve İtalya Dışında Rönesans
11 Manierizm
12 Barok Sanat
13 18. ve 19. yy Avrupa Sanatı
14 20. yy Sanatı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.