İKDİSADİ DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİ

Değerlendirme Sistemi

Çalışma Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Kısa Sınavlar 2 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.