TÜRK TOPLUM TARİHİ VE BATICILAŞMA

Değerlendirme Sistemi

Çalışma Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35
Kısa Sınavlar 1 5
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.