YAŞLILARDA DAVRANIŞ SORUNLARI

İzlence Formu

Ders Adı YAŞLILARDA DAVRANIŞ SORUNLARI Kod AYAS2009
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Uzman BAYRAM AYAZ

Dersin Amacı

Bölüm öğrencilerinin psikososyal sorunlar hakkında bilinçli yaklaşımlarını sağlamak.

İçerik

Yaşamsal kriz, travma durumlarında ve dezavantajlı kişilerin bilişsel ve davranışsal bakımdan tanımak ve rehabilitasyon süreci hakkında bilgilendime.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Video ders anlatımı, powerpoint sunumlar ve kitap yayını

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.