YAŞLILIK PLANLAMASI VE STRATEJİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı YAŞLILIK PLANLAMASI VE STRATEJİLERİ Kod AYAS2008
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FATİH KUCUR

Dersin Amacı

Yaşlılık planlaması organizasyonu ve stratejileri konusunda ilgili tarafların farkındalık düzeylerini artırmak, planlama ve stratejiler geliştirme konusunda kuram ve uygulamalar hakkında bilgi edindirmek, buradan yola çıkarak ülkenin sorunlarına çözümler ve model önerisinde bulunabilme ve sorun çözebilme kapasitelerini geliştirmek.

İçerik

Yaşlılık planlaması ve stratejileri yolu ile sürecin yönetilmesi ve gerekli kurumsal örgütlenmelerin oluşturulabilmesine yönelik bilgileri ortaya koymak ve buradan yola çıkarak yönetimin temelleri ve yönetim kuramları hakkında bilgiler aktarıp süreç yönetiminde doğru politikalar ve stratejiler geliştirebilme kabileyetinin kazandırılması yolu ile ülkenin insan kaynaklarının yönetim sürecinin işlevselliğini artırmak ve gerekli personel kapasitesinin güçlendirip geliştirebilmesine olanak sağlamak

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Kitap, makale, sunum vb. araçlarla kaynakların analizi ve anlatımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yönetim kuramlarını, tarihsel gelişim süreçlerini ve temel kavramalarını tanıma, Yönetim süreçlerini analiz edebilme ve yaşlılık planlaması kapsamında ortaya çıkan, ihtiyaç ve örgütleri yönetim süreçleri açısından ortaya koyabilme, örgütlerde ki çatışma ve sorunlarla ilgili stratejiler geliştirebilme ve süreç içerisinde ortaya çıkacak örgütsel süreçlerde ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının yönetiminin işlevlerini tanıma ve analiz edebilme

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.