YAŞLANMA TEORİLERİ VE GERİATRİK DEĞERLENDİRME

İzlence Formu

Ders Adı YAŞLANMA TEORİLERİ VE GERİATRİK DEĞERLENDİRME Kod AYAS1006
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. RUKİYE PINAR BÖLÜKTAŞ

Dersin Amacı

Öğrencilere yaşlanma teorileri ve geriatrik değerlendirme konularında temel bilgilerin kazandırılması.

İçerik

Yaşlanma Teorilerine Giriş, Biyolojik Yaşlanma Teorileri (Yaşam Enerjisi Teorisi ve Serbest Radikaller Teorisi, Telomer Teorisi, İmmün Teorisi, Hormon Teorisi); Sosyolojik Yaşlanma Teorileri (İlişik Kesme Teorisi ve Etkinlik Teorisi, Rol Bırakma Teorisi, Çatışma Teorisi); Yaşlanma Teorilerinin Toplum Üzerine Etkileri; Geriatrik Değerlendirmeye Giriş, Geriatrik Değerlendirme Modelleri; Yaşlıda Sistemlerin Değerlendirilmesi; Geriatrik Sendromlar Açısından Yaşlının Değerlendirilmesinde Temel İlkeler; Yaşlıda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi; Yaşlıda Psikososyal Değerlendirme; Yaşlı Bireylerde İhmal ve İstismarın Değerlendirilmesi

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Öğrencilere kitap, sunumlar ve video çekimleri ile ders anlatımı gerçekleştirilecektir.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenciler Biyolojik Yaşlanma Teorileri, Sosyolojik Yaşlanma Teorileri, Yaşlanma Teorilerinin Toplum Üzerine Etkileri; Geriatrik Değerlendirme Modelleri; Yaşlıda Sistemlerin Değerlendirilmesi; Geriatrik Sendromlar Açısından Yaşlının Değerlendirilmesinde Temel İlkeler, Yaşlıda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi; Yaşlıda Psikososyal Değerlendirme ve Yaşlı Bireylerde İhmal ve İstismarın Değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanacaklardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.