İKTİSADİ DOKTRİNLER

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSADİ DOKTRİNLER Kod EKOU314S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AZİZ BURAK ATAMTÜRK

Dersin Amacı

İçerik

Neo-klasik paradigma ve bu paradıgmaya karşı olan okulları kronolojik süreç ile araştırmak

Öğrenme Çıktıları

Ders Notları

Yeterlilik İlişkisi

Tarih Felsefe ve sosyolojıden yardım alarak toplumların dönüşümlerini değerlendirmek

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Neo-klasik paradigma ve bu paradıgmaya karşı olan okulları hakkında temel kavramlar anlatılarak öğrenciye bu alanda yetkinlik kazandırmak hedeflenmektedir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.