ETİK VE ESTETİK

İzlence Formu

Ders Adı ETİK VE ESTETİK Kod FLSF4001
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENVER ORMAN

Dersin Amacı

Estetik/Sanat Felsefesine ve Etiğe dair felsefe tarihindeki çeşitli görüşleri öğrencilerle paylaşmaktır.

İçerik

Estetik/Sanat Felsefesi, güzelin ve güzel sanatların temel problemleri ve kavramları. Estetik ve Sanat Felsefelerinin fark ve ilişkileri. Estetik ile diğer disiplinler arasındaki ilişkinin kurulması. Felsefe tarihinde Estetik bağlamında genel tartışmalar ve bu tartışmaların filozoflar üzerinden incelenmesi. Genel olarak ahlak felsefesinin neliği. Ahlak felsefesinin temel kavramlarının açıklanması. Ahlakın felsefenin diğer disiplinleri ile ilişkisinin açıklanması. İnsan davranışlarının neliği üzerine felsefe tarihindeki tartışmaları temel alarak çıkarımlarda bulunma yöntem ve biçimlerinin gösterilmesi.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerde yaşama dair estetik bir duyarlılık oluşturmak. Estetik ile sanat arasındaki ayrımlar ve bu konular üzerine öğrencilerin felsefi yaklaşım sınırlarının anlaşılması. Öğrencilerin kendi davranışları ve toplumdaki ahlaki konumlanışları üzerine düşünmesini sağlamak. Öğrencilerin insan eylemlerini ahlak felsefesi bağlamında inceleyebilecek ve çözümleyebilecek duruma gelmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Kitap, Anlatım

Kaynaklar

İ. Tunalı, Estetik/Grek Estetiği T. Eagleton, Estetiğin İdeolojisi F. Frago, Sanat Platon, Devlet, ޞölen Aristoteles, Poetika, Platinos, Enneades Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi F. Schiller, İnsanın Estetik Eiğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup Hegel, Estetik

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine iyi düzeyde katkı sağlar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.