KÜLTÜR BİLİMLERİ FELSEFESİ

İzlence Formu

Ders Adı KÜLTÜR BİLİMLERİ FELSEFESİ Kod FLSF3001
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYHAN BIÇAK

Dersin Amacı

-Genel olarak bilimin, özel olarak ise kültür bilimlerinin konumu, değeri ve topluma katkılarını tartışmak. -Doğa bilimleri-kültür bilimleri ayrımı ile ilişkili olarak kültür bilimlerinin yapısını tartışmak. -Kültür bilimlerinin araştırma yöntemlerini, akıl yürütme, eleştiri, kavramlaştırma, sınıflama, tutarlılık, sistemleştirme, sorgulama bağlamında incelemek. -Yöntem sorunu ekseninde, tarih, gözlem, tarihçi, efsane, arkeoloji, antropoloji, kronoloji gibi alanları değerlendirmek. -Tarih, sosyoloji, hukuk ve antropoloji teorileri üzerinden kültür bilimlerinde teorileştirme hakkında tartışmalar yürütmek.

İçerik

Bilginin ne olduğu konusunda güncel tartışmalar, genel olarak önemli bir bilgi türü olan bilimin amacı ve özel olarak da kültür bilimlerinin yapısı ele alınacaktır. Kültürün doğası, kültür kuramları ve kültür bilimlerinin yöntemi bazı temel kaynaklar ışığında tartışılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler kültür bilimlerinin konumu, yöntemi, değeri ve topluma katkıları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, Tartışma, Sınav.

Kaynaklar

1- A. Çüçen, Bilgi Felsefesi, Sentez Yayınları. 2- A. Cevizci, Bilgi Felsefesi, Say Yayınları. 3-Popper,Bilimsel Araştırmaların Mantığı 4-Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı 5-Paul Feyerabend, Yönteme Hayır 6-Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi I-II 7-Cassirer, Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine 8-Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1,3,4. maddeler 2; 2,5,7,8,10,11. maddeler 3; 9,12. maddeler 4 düzeyinde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.