AKIL YÜRÜTME VE TEMELLENDİRME

İzlence Formu

Ders Adı AKIL YÜRÜTME VE TEMELLENDİRME Kod FLSF2002
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi NECATİ MURAD OMAY

Dersin Amacı

Akıl yürütme içerikli bir metnindeki iddialar ile o iddiaları desteklemeye çalışan kanıtlar arasındaki akıl yürütme bağının ve bu akıl yürütme bağının nasıl kurulabileceğinin anlatılması.

İçerik

Bu ders, akıl yürütme içerikli bir metindeki iddialar ile o iddiaları desteklemeye çalışan kanıtlar arasındaki akıl yürütme bağının nasıl kurulabileceği ve değerlendirilebileceği konusunda öğrencilere bilgi vermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Dersin sonucunda, akıl yürütme içerikli bir metnindeki akıl yürütmeleri tanımak, yeniden kurabilmek ve değerlendirmek öğrenilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Düz Anlatım, Metin Okuma, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

Ders notu.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lütfen 'Yeterlilik İlişkisi' kısmına bakınız.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.