TOPLUMSAL YAPI ARAŞTIRMALARI

İzlence Formu

Ders Adı TOPLUMSAL YAPI ARAŞTIRMALARI Kod SOSY4295
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET ALİ AKYURT

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk toplumunun yapısını teorik, tarihsel ve siyasi, iktisadi, dinî gibi çeşitli açılardan ele alarak bu alandaki mevcut literatürü eleştirel bir analize tabi tutmaktır.

İçerik

Derste Türk toplumunun yapısı sosyolojinin alanına giren çeşitli açılardan ele alınacaktır. Öncelikle birer hafta toplumsal yapı kuramları üzerinde durulacak ve Türk toplum yapısına ilişkin literatür ana hatlarıyla incelenecektir. Daha sonra Türk toplumunun kentsel, demografik ve etnik yapısının tanınmasına yönelik belli başlı örnek metinler esas alınarak okuma ve tartışmalar yapılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Toplum özelliklerimiz konusunda bütünsel bir bakış açısı elde ederek günümüz sorunlarının anlaşılması ve çözümü yönünde donanım sağlamak.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, sunum ve tartışma. Ders iki blok halinde, on dakikalık bir teneffüs verilerek yapılacaktır. Gerek duyuldukça Powerpoint sunumlarına ve konferans şeklinde ders anlatımına yer verilecek fakat dersin esasını belirlenen metinlerin tartışılması teşkil edecektir. Tartışma metninin yanı sıra ek okumaların da okunması gerekmektedir.

Kaynaklar

Sunar, L. (2016). Toplumsal Değişimi Açıklamak: Temel Kavram ve Kuramlar. Içinde L. Sunar (Ed.), Türkiye’de Toplumsal Değişim (3. bs, ss. 1-35). Ankara: Nobel. [35 sayfa] Başak, S. (2016). Türkiye’de Sosyolojide Yapı Araştırmaları. Içinde L. Sunar (Ed.), Türkiye’de Toplumsal Değişim (3. baskı, ss. 37–66). Ankara: Nobel. [30 sayfa] Sunar, L. (2014). Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Toplumsal Değişim. Sosyoloji Dergisi, (29), 83-118, 124-125. [35 sayfa] Tekeli, İ. (2000). Değişmenin Sosyoloğu: Mübeccel Belik Kıray. Içinde F. Atacan, F. Ercan, H. Kurtuluş, & M. Türkay (Ed.), Mübeccel Kıray İçin Yazılar (ss. 9-40). İstanbul: Bağlam) [30 sayfa] Özbay, F. (2015). Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın [Ereğli]. Içinde Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus (ss. 79-108). İstanbul: İletişim Yayınları. [30 sayfa] Kıray, M. B. (2001). Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım (Söyleşi) (2. bs). Bağlam Yayıncılık. kitabından “Tampon Mekanizmalar” seçme Erder, S. (2013). İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye (5. baskı). İleti̇şi̇m Yayinlari içinde “Göçün Canlandırdığı İlişkiler: Köken” (s. 225-252) [30 sayfa] Erder, S. (2013). İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye (5. baskı). İleti̇şi̇m Yayinlari içinde “Kaçak Kent’te Yaşamak: Dayanışma İlişkisi mi, Güç İlişkisi mi?” (s. 253-288) [35 sayfa] Behar, C. (2014). Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008) Osmanlı İstanbul’unda Kasap İlyas Mahallesi. Yapı Kredi Yayınları. içinden seçme. Işık, O., & Pınarcıoğlu, M. M. (2015). Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları / Sultanbeyli Örneği (10. baskı). İletişim Yayinlari. İçinde “1980 Sonrasında Kent Yoksulları: Nöbetleşe Yoksulluk” (155-187) [35 sayfa] Işık, O., & Pınarcıoğlu, M. M. (2015). Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları / Sultanbeyli Örneği (10. baskı). İletişim Yayinlari. İçinde “Bir Suçüstü Vakası: Sultanbeyli’de Nöbetleşe Yoksulluk” (281-332) [50 sayfa] Duben, A., & Behar, C. (2014). İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940. (N. Mert, Çev.). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. içinde “Haneler ve Aileleler: Yapı ve Değişim” (61-100) [40 sayfa] Duben, A., & Behar, C. (2014). İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940. (N. Mert, Çev.). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. içinde “Evlilik ve Çokeşlilik: Efsaneler ve Gerçekler” (135-172) [35 sayfa] Yalçın-Heckmann, L. (2016). Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (4. bs). İletişim Yayınları. içinden seçme Gökalp, Z. (2013). Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler. Bilgeoğuz Yayınları. içinden seçme Yalçın-Heckmann, L. (2016). Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (4. bs). İletişim Yayınları. içinden seçme Tekin, F. (2014). Söylem ve Gerçeklik Arasında Aşiret Reisi. Sosyoloji Divanı, (3), 85-97 [10 sayfa]

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.