GÖÇ POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMALARI

İzlence Formu

Ders Adı GÖÇ POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMALARI Kod SOSY4294
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YUSUF ADIGÜZEL

Dersin Amacı

Dersi alan öğrencileri Türkiye'deki ve dünyadaki göç politikaları hakkında bilgilendirmek, farklı göç polikaları ve bu politikaların göçmenler üzerindeki etkilerini kavramalarını sağlamak, güncel göç araştırmalarını hakkında fikir sahibi olmalarını ve nihayetinde bir saha araştırması yaparak göç olgusu ile ilgili saha tecrübelerini geliştirmeleri temin etmek.

İçerik

Türkiye'deki ve dünyadaki göç politikaları hakkında bilgi vermek, farklı göç polikaları ve bu politikaların göçmenler üzerindeki etkilerini açıklamak, güncel göç araştırmalarını hakkında fikir vermek ve göç olgusu ile ilgili saha tecrübesi geliştirmelerine olanak sağlamak.

Öğrenme Çıktıları

Türkiye ve dünyadaki mevcut göç politikalarının mevcut literatür, araştırmalar ve raporların okuma ve tartışmalar yoluyla öğrenciye kavratılması, böylece öğrencinin toplumsal alanda çok sık karşılaştıkları yabancıların uyumu konusunda sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi, ve kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi ve göç alanında saha çalışması yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, tartışma ve saha araştırması

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yüksek

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.