YENİ MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜR

İzlence Formu

Ders Adı YENİ MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜR Kod SOSY4293
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MURAT ŞENTÜRK

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin yeni medya ve dijital kültür konusunda bilgilere ve araştırma deneyimine sahip olarak değişen toplumsal ilişkileri anlama becerilerini geliştirmektir.

İçerik

Derste günümüzde toplumsal gerçekliğin bir parçası olan yeni medya ve dijital kültür sosyolojik açıdan ele alınacaktır. Teknolojik gelişmeler ekseninde çeşitlenen yeni medyanın farklı boyutları ele alınarak dijital kültürün toplumsal ilişkilerde oluşturduğu farklılıklar analiz edilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Toplumsal olgu, yapı, kurum, aktör ve süreçleri anlama, yorumlama ve çözümleme becerisi kazanma, Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunma becerisi kazanma, Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi kazanma, Uygulamalı araştırma deneyimi kazanma, elde edilen veriyi çözümleme ve istatistiksel yorumlama becerisi. kazanma, İnterdisipliner çalışmanın öneminin bilincinde olma ve interdisipliner çalışmalar yapabilme becerisi kazanma

Yeterlilik İlişkisi

Tartışma ve Uygulama

Kaynaklar

Dersin kaynak metni şudur: Dijk, J. V. (2018). Ağ Toplumu (Çev. Özlem Sakin). İstanbul: Epsilon Yayınevi/Kafka. Ayrıca ders kapsamında Black Mirror dizisi; 1. Sezon (1., 2. bölümler), 2. Sezon (1., 2., ve 3. bölümler), 3. Sezon (1. ve 3. bölümler), 4. Sezon (1. bölüm) izlenecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.