BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE SOSYOLOJİ UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE SOSYOLOJİ UYGULAMALARI Kod SOSY4292
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi METİN TUNÇ

Dersin Amacı

İçerik

Bilişim Teknolojilerinde Sosyoloji Uygulamaları dersinde günümüzde bütün yaşamı kuşatabilecek noktaya varmış sosyal medya ve diğer bilişim teknolojilerinin sağladığı sosyolojik inceleme olanaklarına dair öğrencilere bilgi vermeyi ve tecrübe geliştirmeyi amaçlamaktadır

Öğrenme Çıktıları

1. Sosyolojik araştırmaya imkân sağlayan bilişim teknolojileri bilgisi 2. Veri madenciliği 3.Veri Analizi 4.Bilişim sistemleri üzerinde veri tasarım ve organizasyonu 5. Veri Analiz Sistem ve Araçları Bilgisi

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, Sunumlar, Gurup çalışması, Ödev ve Tartışma

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Günümüz yaşam koşullarında her geçen gün etkinleşen bilişim teknolojilerine dair yeterli farkındalık sahibi olmak. Alanıyla ilgili bilişim teknolojilerinin potansiyellerine hâkim olmak. Bilişim teknolojilerinin araştırmalara konu olabilecek veri imkânlarından maksimum düzeyde faydalanabilmek. Bilişim teknolojileri kapsamında sağlanacak verileri analiz yöntemlerine hâkim olmak. Bilişim teknolojileri kapsamında geliştirilebilecek verileri tasarlayabilmek. Bilişim teknolojileri kapsamında sağlanan verilerin organizasyonunu yapabilmek. Bilişim teknolojileri kapsamında sağlanan verilerin doğru sistem ve araçları ile işleyebilmek.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.