SİYASETİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

İzlence Formu

Ders Adı SİYASETİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Kod SOSY4198
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET UFUK ÖZCAN

Dersin Amacı

İlgili konularda öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

İçerik

Devletin doğuşu ve kökenleri sorunu, genel olarak Batı siyasal düşüncesinin özellikleri, Batı’da devlet-toplum ilişkilerinin gösterdiği özellikler, sivil toplum teorileri ve günümüze kadar olan süreçte Batı’da devletin aldığı çeşitli biçimler tarihsel-toplumsal arkaplanı ile açıklanmaya çalışılmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Eleştirel bir bakış açısı kazanacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Temel okuma metinlerine yönlendirme

Kaynaklar

Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi Mehmet Ali Ağaoğulları-Levent Köker, Kent Devletinden İmparatorluğa Kropotkin, “Anarşizm” Cem Eroğul, Devlet Nedir? Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni A.W.F. Blunt, Batı Uygarlığının Temelleri Christopher Dawson, Batı'nın Oluşumu Claude Delmas, Avrupa Uygarlık Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları Simon Baker, Eski Roma (Bir İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü) Levent Köker, Cemal Bâli Akal, Mehmet Ali Ağaoğulları, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı Reyda Ergün, Filiz Çulha Zabcı, Mehmet Ali Ağaoğulları, Kral-Devletten Ulus-Devlete Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği Gülnur Savran, Sivil Toplum ve Ötesi (Rousseau, Hegel, Marx) Peter Marshall, Anarşizmin Tarihi Peter Kropotkin, “Anarşizm”

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.