DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Kod SOSY4152
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYNUR ERDOĞAN

Dersin Amacı

Dünyada ve toplumumuzda yaşanan değişimi anlamak ve değişimi sosyolojik kavram ve kuramlarla tanımlamak.

İçerik

Bu derste, toplumsal değişime dair sosyolojik kuramlar anlatılarak değişimin faktörleri ve görünümleri ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci, toplumsal değişme kuramlarını ve görüngülerini öğrenerek, a) toplumsal yapıların tarihi süreçte aldığı biçimleri tanıyacak ve böylece b) değişimden kaynaklı toplumsal sorunları tanıma ve tanımlama yeteneği kazanacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

KONFERANS

Kaynaklar

1. Appelbaum, R.P. (t.y.). Toplumsal değişim kuramları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2. Bayat, A. (2008). Sokak Siyaseti-İran’da Yoksul Halk Hareketleri içinde. Ankara: Phoenix Yayınları. 3. Bird, J. (2015). Din sosyolojisi nedir. Antalya: Lotus Yayınları. 4. Eisendtadt, S.N. (2007). Modernleşme başkaldırı ve değişim içinde. Ankara: Doğu Batı Yayınları. 5. Giddens, A. (2005). Sosyal teorinin temel problemleri. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 6. Giddens, A. (2012). Modernliğin sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 7. Kumar, K. (2004). Sanayi sonrası toplumdan post-modern topluma çağdaş dünyanın yeni kuramları. İstanbul: Dost Yayınları. 8. Özer, İ. (2003). Toplumsal değişme. Sosyolojiye giriş içinde. (Ed. İhsan Sezal), Ankara: Martı Kitap Yayınevi, ss. 563-572. 9. Ritzer, G. (2000). Büyüsü bozulmuş dünyayı büyülemek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 10. Wallerstein, I. (2000). Bildiğimiz dünyanın sonu. İstanbul: Metis Yayınları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencinin sosyolojinin temel kuramlarını öğrenmesine, toplumsal olay ve olguları tanımlama ve betimleme yeteneği kazanmasına yüksek katkı sağlayacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.