İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Kod SOSSO127
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YUSUF ADIGÜZEL

Dersin Amacı

İletişimin yeni bir olay olmadığını, toplumsal boyutunun önemli olduğunu ve sosyolojik açıdan toplumsal bir kurum olarak nasıl ele alınıp inceleneceğini göstermek.

İçerik

VIII. sömesterde alınan bu ders güz yarı yılındaki İletişim Sosyolojisi -I-'in devamı niteliğinde olup ilk sömesterde ele alınan iletişim araştırmaları ve kuramlarının, iletişimi sosyolojik bağlamda açıklamak açısından ne tür yetersizlikler gösterdiği ortaya koyulduktan sonra konuyla ilgili bütün dönemlere ve gelişmelere karşılık verebilecek yeni bir açıklama önerisi getirilmektedir. İletişimim toplumla olan bağlantısı üzerinde durulup, konunun toplumsal temelleri toplum yaşamının başlangıcına dayanılarak açıklanmakta ve geliştirilen açıklama modelinin geçerliliğini çeşitli tarihsel dönemlerde sınamak için değişik uygarlıklardaki iletişim sistemleri ele alınmaktadır. Ayrıca her iki sömestrde de günümüz dünyasında iletişimin aldığı görünüm üzerinde durulmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Teorik derslerin yanında zaman zaman değişik iletişim araçlarından elde edilen örnek veriler üzerinde tartışmak.

Yeterlilik İlişkisi

Ders içi tartışmalar

Kaynaklar

Ders Okuma Metni (Zorunlu) : Yusuf Adigüzel, "Medyanın Eleştirel Ekonomi Politiği: Avrupa'da Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım", Medyada Eleştirel Yaklaşımlar, Barış Kılınç, Ed., Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.118-135, 2016, Yusuf Adıgüzel, Göç Sosyolojisi; Ders döneminde AKSİS'e yüklenecek makaleler, - internet , gazete, dergi verileri.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1,2 ve 10. düzeylere yüksek katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.