KENT KURAMLARI

İzlence Formu

Ders Adı KENT KURAMLARI Kod SOSY3129
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. OYA OKAN

Dersin Amacı

Türkiye'de kentler ve kentsel dönüşüm hareketlerinin Neo-Marksist kuram üzerinden okunabilirliği amaçlanmaktadır.

İçerik

H. Lefebvre, M. Castells ve D. Harvey'in çalışmalarının Türkiye'deki kentlerin değişimini kavrayabilmek açısından açıklayıcılığı sorgulanacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, kent planlama, kentsel dönüşüm, soylulaştırma vb. kavramlar üzerinden gerçekleşen değişimlerin kuramsal temelini kavrayacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve öğrenci sunumlari

Kaynaklar

H. Lefebvre, M. Castells, D. Harvey'in çalışmaları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., 2., 3., 13. ve 14. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.