GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3094
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

Gündelik hayat bilgilerinin bütünsel teorik çerçeve içinde değerlendirmek, oluşması, yaygınlaşması ve sorunları üzerinde belli sonuçlara ulaşmak.

İçerik

Gündelik hayat, anlık ilişkiler temelinde çözüm arayışlarının toplum çözümleri yerine kişisel anında çözümlerle sınırlanması ve bunun getirdiği sorunlar.

Öğrenme Çıktıları

Günümüz gündelik hayatının değerlendirilmesi. Öğrencilerin de tartışmaya katılımının sağlanmasıyla konunun zenginleştirilmesi ve değişik bakış açılarının bütün olarak kazandırılması

Yeterlilik İlişkisi

Haftalık ders anlatımı, ödev hazırlatma

Kaynaklar

Modern Dünyada Gündelik Hayat H. Lefebvre; Gündelik Hayat Sosyolojisi E. Çetin, Kültür ve Gündelik Hayat A. Bennett, Gündelik Hayat ve Medya S. Akçalı, Tüketim Toplumu J. Baudrillard, Tembellik Hakkı P Lafargue, Eğlence İncelemeleri T. Modleski; Türk Eğlence Kültürü N. Özdemir, Cinselliğin Tarihi M. Foucault, Yemek sosyolojisi A. Beardsworth, Hastalık ve Sağlık A. Kasapoğlu, Bilgi Kültürü Yeni Bilgi sosyolojisi D. McCarthy, Günümüzde Toplumsal şiddet ve Türkiye Gerçeği O. Türkdoğan, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı B. Sezer, Küreselleşme Z. Bauman; Küreselleşme ve Yerelleşme K. Görmez

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bütün maddlerde yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.