EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3202
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TÜLAY KAYA

Dersin Amacı

Öğrencilere sosyoloji ve eğitim sosyolojisi çerçevesinde farklı perspektiflerden eğitim-toplum ilişkisini değerlendirme ve yorumlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır

İçerik

Sosyolojik kuram ve yaklaşımlar çerçevesinde eğitim kurumunun toplumsal işlevlerinin güncel araştırmalardan seçilen örneklerle tartışılarak ele alınması.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin eğitimin ve okulun sahip olduğu fonksiyonları kavraması.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Rıfat Akçabol, Türkiye Eğitim Sistemi Hüseyin Akyüz, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma Mahmut Tezcan, Sosyolojik Kuramlarda Eğitim

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., 2., 3., 13. ve 14. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.