ANA SOSYOLOJİ ESERLERİ SEMİNERİ

İzlence Formu

Ders Adı ANA SOSYOLOJİ ESERLERİ SEMİNERİ Kod SOSY3215
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYNUR ERDOĞAN

Dersin Amacı

Ana sosyoloji eserleri, kaleme alındığı tarihi, toplumsal ve düşünsel koşullar çerçevesinde değerlendirilerek sosyoloji kuramları ve literatürü içindeki konumlarının ve günümüze etkilerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste ana sosyoloji eserleri, kurucu teorisyen sosyologların eserleri üzerinden okumalar yapılarak ve sosyoloji tarihindeki etkisi tartışılarak ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencinin sosyolojik düşüncenin klasik eserlerini ve sorun alanlarını, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında, derinliğine okuma ve tartışmalar yoluyla kavraması; bu suretle sosyolojik bakış̧ açısının zenginleşmesi; kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlenmesi.

Yeterlilik İlişkisi

KONFERANS VE TARTIŞMA

Kaynaklar

1. Emile Durkheim, İntihar 2. Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları 3. TÜİK Verileri, http://tuik.gov.tr 4. Charles Dickens, Zor Zamanlar 4. Charles Dickens, Zor Zamanlar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyoloji alanının temel referanslarının derinlemesine anlaşılmasını ve sosyolojik araştırmalarda bu referansların kullanılarak uygulama yeteneğinin kazanılmasını sağlar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.