ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ Kod SOSY3189
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TÜLAY KAYA

Dersin Amacı

Çağdaş sosyoloji teorilerinin hangi toplumsal problemler üzerine oluşturulduklarının anlaşılması.

İçerik

20. yüzyılın konjonktürel dönüşümlerinin belirleyiciliğinde sosyoloji alanında ortaya konulmuş kuram ve yaklaşımların öne çıkan temsilcileri aracılığıyla tanıtılması.

Öğrenme Çıktıları

Çağdaş sosyoloji teorilerinin hangi toplumsal problemler üzerine oluşturulduklarının anlaşılması.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Hayriye Erbaş, “Sunuş”, Margaret Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. H. Erbaş, Gündoğan Yayıncılık, 1993, s. 1-27. Wilbert E. Moore, “İşlevselcilik”, Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi Mete Tuncay ve A. Uğur (Der.), Ayraç, Ankara, 2002, s. 327-368. Lewis Coser, “Amerikan Eğilimleri”, Ed. Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ayraç, Ankara, 2002, s. 291-326.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., 2., 3., 13. ve 14. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.