KENT SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KENT SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3214
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. OYA OKAN

Dersin Amacı

Kent - sosyoloji ilişkisi, Türkiye'deki kent sosyolojisi çalışmaları ile günümüz kentlerinde ortaya çıkan sorunlara çözüm arayışlarında sosyolojinin rolü ve öneminin anlaşılması.

İçerik

Sosyologların kent analizleri, Amerikan sosyolojisindeki eğilimler, Neo-Marksist kuramcılar, Türkiye’deki kent sosyolojisi çalışmaları.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, kent-sosyoloji ilişkisi hakkında bilgilenirler; kentleri, kentlerdeki yaşamı ve değişimi okuyabilme yetisi kazanırlar.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

K. Tuna, "Şehirlerin Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme”. Dönem içinde her hafta okuma metinleri paylaşılacaktır.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., 2., 3., 13. ve 14. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.