TÜKETİCİ TOPLUM VE KÜLTÜR

İzlence Formu

Ders Adı TÜKETİCİ TOPLUM VE KÜLTÜR Kod SOSY3213
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MURAT ŞENTÜRK

Dersin Amacı

Modernitenin anahtar kavramlarından biri olarak tüketimi konumlandırmak, farklı toplumlardaki tüketim kültürlerini tarihsel bir gelişim içerisinde değerlendirmek ve tüketimle ilgili araştırma geliştirmek konusunda öğrenciler bilgi ve deneyim sahibi olacaktır.Modern toplumlarda tüketimin ve tüketim ilişkilerinin gelişimini ele alarak kültürle ve mekanla olan ilişkisini katılımcılarla paylaşmaktır.

İçerik

Derste tüketimin kurumsal, tarihsel ve politik ekonomik boyutu ele alınacaktır. Tüketim toplumunun hangi koşullar altında geliştiği, tüketim kültürünü yaratan ana aktörlerin kimler olduğu, tüketimin insanları hangi bağımlılıklara yönelttiği gibi sorulara bu derste yanıt aranacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Mekanın sosyolojık zeminde tartışılmasını ve eleştirel bir bakış kazandırılmasının sağlanması

Yeterlilik İlişkisi

sunum

Kaynaklar

Bourdieu, Pierre, (2015). “Kültürel Soyluluğun Ünvanları ve Kademeleri”, “Habitus ve Yaşam Stilleri”, “Alanların Dinamiği” “Ayrımın Anlamı” Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, (çev. Derya Fırat Şannan, Ayşe Günce Berkkurt) içinde (s. 25-152 ve 263-460). Ankara: Heretik Yayınları. David Harvey, (2015). “Rant Sanatı: Küreselleşme ve Kültürün Metalaştırılması” Sermayenin Mekanları (çev. Başak Kıcır, Deniz Koç, Kıvanç Tanrıyar, Seda Yüksel) içinde (s. 464-485). İstanbul: Sel Yayıncılık. Douglas Kellner, (2005). “Kültür Endüstrileri” Kitle İletişim Kuramları (derl. Erol Mutlu) içinde (s. 233-239). Ankara: Ütopya Yayınevi. Douglas Kellner, (2010). “Medya Kültürü ve Gösterinin Zaferi” Medya Gösterisi (çev. Zeynep Paşalı) içinde (s. 19-78). İstanbul: Açılım Kitap. Fred Inglis, (2005). “Frankfurt Okulu” Kitle İletişim Kuramları (derl. Erol Mutlu) içinde (s. 221-226). Ankara: Ütopya Yayınevi. George Ritzer (2000), “Yeniden Büyüleme: Birbirine Geçme, Zaman ve Mekân Sayesinde Gösteri Yaratma”, “Yeni Tüketim Araçlarının Toplumdaki Etkileri ve Geleceği”, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek (çev. Şen Süer Kaya) içinde (s. 166-260). İstanbul: Ayrıntı. Jack Zipes, (2005). “Frankfurt Okulu ve Kültür Eleştirisi” Kitle İletişim Kuramları (derl. Erol Mutlu) içinde (s. 227-232). Ankara: Ütopya Yayınevi Jean Baudrillard, (2013). “Bir Tüketim Kuramı İçin” Tüketim Toplumu, (çev. Ferda Keskin, Hazal Deliceçaylı) içinde (s. 78-193). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. John Berger, Görme Biçimleri (7. bölüm), İstanbul: Metis Yayınları Levent Eraaslan ve Derya Çakıcı Eser, (2015). “Sosyal Medyada Taraflar” Sosyal Medya Toplum Araştırma içinde (s. 37-61). İstanbul: Beta Yayınları. Levent Eraaslan ve Derya Çakıcı Eser, (2015). “Sosyal Medya Endüstrisi ve Araçları” Sosyal Medya Toplum Araştırma içinde (s. 73-103). İstanbul: Beta Yayınları. 73-103 Theodor W. Adorno, (2005). “Kitle Endüstrisini Yeniden Düşünmek” Kitle İletişim Kuramları (derl. Erol Mutlu) içinde (s. 240-249). Ankara: Ütopya Yayınevi. Thorstein Bunde Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi, (çev. Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir), (s. 9-165). Ankara: Heretik Yayıncılık. Werner Sombart, “Yeni Toplum”, “Büyükkent”, “Aşkın Dünyevileşmesi” Aşk, Lüks ve Kapitalizm (Çev. Necati Aça) içinde (s. 9-85). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

yüksek

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.