SOSYOLOJİDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Kod SOSY3203
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TUBA TOPÇUOĞLU

Dersin Amacı

Bu ders, bilgisayar programları ile temel istatistiksel işlemlerin gerçekleştirilebilmesini amaçlamaktadır.

İçerik

Temel istattiatiksel işlemlerin bilgisayar programları eşliğinde uygulanması

Öğrenme Çıktıları

Sosyolojide nicel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi kazanma

Yeterlilik İlişkisi

anlatım, ve uygulama

Kaynaklar

Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. Sipahi, B.; Yurtkoru, E.S.; Çinko, M., İstanbul: Beta, 2006. SPSS Uygulamaları Bilimsel Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Altunışık, R. ve diğerleri. Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2005. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I-II, Özdamar, K. Eskişehir, Kaan Kitabevi, 1999. Uygulamalı Çok Değişenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş I, Alpar, R. Ankara: Nobel Yayınevi, 2003.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

4. ve 5. çıktılar açısından yüksek katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.