TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE İSTANBUL

İzlence Formu

Ders Adı TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE İSTANBUL Kod SOSY3092
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM ERTAN EĞRİBEL

Dersin Amacı

İstanbul'un tarihten gelen özellikleri ve imkanlarını ortaya koymak.

İçerik

İstanbul'un kimliği ve tarih içindeki yeri ve rolü.

Öğrenme Çıktıları

İstanbul ile ilgili tarihsel ve güncel bir bilinç kazandırmak.

Yeterlilik İlişkisi

Klasik ders anlatımı.

Kaynaklar

İstanbul Efsaneleri M. Duman, İstanbul Limanı W. MüllerWiener, Orta Çağda İstanbul P. Magdalino, İstanbul Tarihi R. Mantran, Saltanat Şehri İstanbul J. Freely, İstanbul E. Flandin; Saltanat Şehri İstanbul J. Freely,Kırım Savaşı Sırasında İstanbul LadyHornby; Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul Günleri Baron de Fontmagne, İstanbul’daki Yabancı Saraylar Tuna Köprülü, İstanbul Surları S. Seval; Eski İstanbul Ahmet R. Altınay, Ankara , İşgal Altında İstanbul Bilge Criss; Türk Romanında İşgal İstanbulu M. Törenek, Ankara Bir Başkentin Doğuşu B.Şimşir; Cumhuriyetin Ütopyası: Ankara F. Cantek

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-11 DÜZEYLERİNDE ORTA DERECEDE KATKI SAĞLAMAKTADIR.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.