İKDİSADİ DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİ

İzlence Formu

Ders Adı İKDİSADİ DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİ Kod SOSY3004
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

İktisat biliminin dünyayı bir algılama ve açıklama biçimi olarak kendini ifade etmesinin altında yatan tarihi-toplumsal koşulların kavranması.

İçerik

İlk ve Orta Çağlarda iktisadın anlamı, Yeni Çağ’daki gelişmeler, iktisadi akımlar, iktisadın kendisini bir bilim olarak sunmasına imkan hazırlayan süreç.

Öğrenme Çıktıları

İktisadi doktrinlerin tarihsel koşullar göz önünde tutularak anlaşılması ve kavranması.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

O. Okan, Batı Düşüncesinde Liberalizm ve Tarihi Koşulları; J.K. Galbraith, İktisat Tarihi; R. Sédillot, Dünya Ticaret Tarihi, Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Mehmet Selik, “100 Soruda İktisadi Doktrinler Tarihi”, B. Sezer, “Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi”, R.L.Heilbroner, İktisat Düşünürleri. Dönem içerisinde öğrencilerle farklı kaynaklar da paylaşılacaktır.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1., 2., 3., 13. ve 14. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.